Raport de selecţie suplimentar- M 1/6A „SPRIJIN PENTRU ÎNFIINŢAREA DE ACTIVITĂŢI NON-AGRICOLE ÎN GAL ZONA SĂTMARULUI” Sesiunea 1/2018