COMITETUL DE SELECTARE A PROIECTELOR

Comitetul de selecţie a proiectelor va fi alcătuit din 7 membri GAL aleși de către Consiliul Director. Fiecare membru va avea un supleant pentru cazurile în care nu poate participa la întrunirile comitetului. Membrii societăţii civile şi ai sectorului privat au o reprezentare mai mare în cadrul comitetului. Fiecare membru reprezintă un anumit sector de dezvoltare: sectorul public, sectorul non-agricol, sectorul agricol – fermieri, sectorul agricol – asociații agricole, cooperative, etc., sfera civilă, culte/cultură/minorități.

MEMBRII TITULARI AI COMITETULUI DE SELECȚIE

Parteneri publici (14,28%)

Partener

Funcţia în C.S.

Tip/Observaţii

Comuna Dorolț

Preşedinte

Reprezentantul sectorului public

parteneri privaţi (42,86%)

Partener

Funcţia în C.S.

Tip/Observaţii

S.C. Mike Company S.R.L.

Membru

Reprezentantul sectorului non-agricol

S.C. Depozit L.F. S.R.L.

Membru

Reprezentantul sectorului non-agricol

S.C. Tur Agrar S.R.L.

Membru

Reprez. sectorului agricol - fermieri

societatea civilă (42,86%)

Partener

Funcţia în C.S.

Tip/Observaţii

Asoc. Fermierilor din Agriș

Membru

Reprez. formei asociative agricole

Asociația Zestrea Micula

Membru

Reprezentantul societății culturale 

Parohia Reformată Păulești

Membru

Reprezentantul cultelor

MEMBRII SUPLEANȚI AI COMITETULUI DE SELECȚIE

Parteneri publici (14,28%)

Partener

Funcţia în C.S.

Tip/Observaţii

Comuna Viile Satu Mare

Membru supleant

Reprezentantul sectorului public

parteneri privaţi (42,86%)

Partener

Funcţia în C.S.

Tip/Observaţii

Pietrar Ana PFA

Membru supleant

Reprezentantul sectorului non-agricol

S.C. Agro Lend S.R.L.

Membru supleant

Reprezentantul sectorului non-agricol

S.C. Agronor S.R.L.

Membru supleant

Reprez. sectorului agricol - fermieri

societatea civilă (42,86%)

Partener

Funcţia în C.S.

Tip/Observaţii

Asociația Erdodi Petofi Kor

Membru supleant

Reprezentantul minorităților

Asoc. Sportivă Recolta Dorolț

Membru supleant

Reprez. societății cultural-sportivă 

Asociația Trei Hotare Bercu -Harmashatar Szarazberek

Membru supleant

 

Reprezentantul societății culturale