Raport de Selecţie Suplimentar Măsura 1/6A S01/2018

Apel de Selecţie Măsura 2/6A S01/2018

Raport de Selecţie Măsura 1/6A S01/2018

ANUNȚ IMPORTANT- Măsura 1/6A! Sesiunea 1/2018 s-a închis in data de 09.10.2018 ora 11:15 pentru că valoarea publică totală a proiectelor depuse a ajus la procentul de 200% din suma alocată sesiunii.

Apel de Selecţie Măsura 1/6A S01/2018

Raport de Selecţie Măsura 3/6B S01/2018

Anunţ: se modifică data anunţării rezultatelor de selectare la Măsura 3/ 6B „Crearea şi dezvoltarea serviciilor de bază pentru populaţie”  Sesiunea 1/2018

Raport de selecție-Măsura 7/2A-ÎNFIINȚAREA ȘI MODERNIZAREA EXPLOATAȚIILOR AGRICOLE

Anunt: se modifica data anuntarii rezultatelor de selectare la M7/2A

Apel de Selecţie Măsura 3/6B S01/2018

ANUNȚ  IMPORTANT- Măsura 7/2A! Sesiunea 1/2018 s-a închis in data de 04.04.2018 ora 11:00 pentru că valoarea publică totală a proiectelor depuse a depășit 200% din suma alocată sesiunii.

Raport de selecţie din data de 23.03.2018, M3 sesiunea 2, M5, M8

Apel de Selecție Măsura 7/ 2A S01/2018

Apel de Selecţie Măsura 5/6B S01/2017

M5/6B Investiţii în infrastructura socială (Ghid+Cerere de finanţare+Anexe)

Apel de Selecţie Măsura 3/6B S02/2017

Măsura 3/6B ,,Crearea şi dezvoltarea serviciilor de bază pentru populaţie" SESIUNEA 2/2017 (Ghid+Cerere de finanţare+Anexe)

Apel de Selecţie Măsura 8/3A S01/2017

Măsura M8/3A ,,Susţinerea dezvoltării structurilor asociative" (Ghid+Cerere de finanţare+Anexe)

Raport de selecţie din data de 28.11.2017 M 3

Raport de selecţie din data de 17.11.2017, M1, M2, M6

Anunţ: se modifică data anunţării rezultatelor de selectare la Măsura 3/ 6B „Crearea şi dezvoltarea serviciilor de bază pentru populaţie” 

Anunţ: se modifică data anunţării rezultatelor de selectare la măsurile: 1/6A, 2/6A, 6/2B  

Apel de Selecţie Măsura 1/6A S01/2017

Apel de Selecţie Măsura 2/6A S01/2017

Apel de Selecţie Măsura 6/2B S01/2017

Măsura 6/2B – „Sprijinirea tinerilor fermieri” (Ghid +Cerere de finanţare+Anexe)

Măsura 2/6A „Crearea şi modernizarea micro-întreprinderilor din domeniul non-agricol”  (Ghid+Cerere de finanţare+Anexe)

Măsura 1/6A Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi non-agricole în  GAL Zona Sătmarului  (Ghid+Cerere de finanţare+Anexe)

Apel de Selecţie Măsura 3/6B S01/2017

Măsura 3/6B Crearea şi dezvoltarea serviciilor de bază pentru populaţie( Ghid+Cerere de finanţare+Anexe)+ Erata la Memoriul justificativ

Strategia de dezvoltare locală

Calendarul estimativ de lansarea apelurilor de selecție

Ghidurile măsurilor din strategia de dezvoltare locală